Gezondheidsbeleid

Onderwijs geeft kinderen de kans om op een volwaardige en kritische manier in het leven te staan door ze leerinhouden over te brengen. Binnen die leerinhouden is er ook plaats voorzien voor gezondheidsthema’s als lichaamshygiëne, lichaamsbeweging, voeding, kriebelteam,...

Elke schooljaar zetten wij ons, met het volledige team, achter deze verschillende gezondheidsthema’s. Onderwijs en gezondheid hebben immers een sterke, positieve, wederzijdse relatie. Gezonde kinderen behalen vaker goede studieresultaten en goede studieresultaten garanderen op hun beurt een betere gezondheid. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Daarom zetten wij enkele van onze gezondheidsinitiatieven even op een rijtje...

Bewegingslessen twee maal per week
(vanaf de peuterklas)

Zwemlessen vanaf de lagere school

Aanbod van speelmateriaal tijdens de speeltijden kleuter- en lagere school/

Kriebelwerking ter preventie van kriebelbeestjes.

Samenwerking met de lokale fruithandelaar en organiseren van IDO-fruitacties/ gezond schoolontbijt

Kleuteryoga

Aanbod van gevarieerde/gezonde maaltijden en drankjes zonder toegevoegde suikers.

Toepassen van een dagelijks drank- en plasbeleid

...

...