Opvoedingsproject

visie vbs de bloesem laatste versie website

De visie van onze basisschool, deel uitmakend van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, steunt op 3 centrale pijlers waardoor we zo veel mogelijk gelijke onderwijskansen voor onze leerlingen wensen na te streven!

Deze pijlers zijn:

  • Een brede zorgwerking voor onze leerlingen kleuter- en lagere school.
  • Een katholieke dialoogschool waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats komen en waar mensen, ongeacht kleur, religie en achtergrond , leren van en met elkaar!
  • Het leerplan Zin en leren Zin in leven dat pedagogische en didactische richting geeft aan onze school als leer- en leefgemeenschap.

Ons streven naar gelijke onderwijskansen omvat een continue aandacht voor het hart- hoofd en handen van onze leerlingen.

  • Een school waar het hart van onze leerlingen aandacht krijgt d.m.v. de uitgebreide sociale en relationele vorming, gevisualiseerd door onze IDO- figuur.
  • Een school waar de handen van onze leerlingen aandacht krijgen d.m.v. de handen uit de mouwen te steken binnen allerlei STEM- en MOS-projecten, outdoor- lessen, talloze bewegingskansen en activiteiten.
  • Een school waar het hoofd van onze leerlingen aandacht krijgt d.m.v. coöperatief leren in een samenwerkingsgerichte klas- en schoolcontext, een brede vorming tijdens en na schooltijd en dit in relatie met de brede, rijke en groene schoolomgeving.
  • Een school waar leraars en leerlingen plannenàdenken/ doenàevaluerenàaanpassen opdat een dynamische en kwaliteitsvolle leer- & leefomgeving ontstaat!