VCLB

VCLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)
Centrum Aalst 1 - Langestraat 12
TEL : 053\78.85.10


Helpt bij uitbouw leerlingvolgsysteem
Maakt deel uit van MDO (Multi-disciplinair overleg)
Kan individuele testen, op vraag van de ouders, afnemen.