Info organisatie vanaf 8 juni 2020

KLIK HIER VOOR ALLE PRAKTISCHE INFO (PDF)

Deze verwachtingen werden dag na dag aangepast waardoor het heel erg moeilijk werd een definitief startscenario op te maken. Tevens moeten we vaststellen dat politici en virologen ook op de dag van vandaag vaak niet op dezelfde lijn zitten waardoor de intenties van deze Vlaamse Regering- Departement Onderwijs steeds meer aan geloofwaardigheid dreigen te verliezen…De voorbije dagen werden er vanuit de Vlaamse Regering- Departement Onderwijs heel wat verwachtingen gecreëerd met betrekking tot de opstartdatum kleuter- en lagere school.

Onze school heeft doorheen deze Corona- crisis steeds een organisatie vooropgesteld die een balans heeft gezocht tussen de nood aan kwalitatief onderwijs voor onze leerlingen, maximale sociale contacten en een veilige leer- en leefomgeving voor kinderen en teamleden.

We zijn dan ook trots dat we de voorbije periode van afstandsleren, contactlessen en opvang op zo’n manier hebben georganiseerd dat bovenstaande zaken steeds konden worden nagestreefd/ gerealiseerd.

Langs deze weg wens ik de grote verdienste van het gehele schoolteam dan ook graag te benadrukken!

Ook u als ouder heeft hierin een grote rol gespeeld. Allereerst door het vertrouwen dat u tijdens deze moeilijke tijden in onze school heeft gesteld. Tevens heeft u uw kind(eren) begeleid waar nodig, hen kansen gegeven om deel te nemen aan digitaal afstandsleren, hen dagelijks naar school gebracht opdat ze opnieuw de lessen konden volgen, enz… Bedankt voor de goede samenwerking!

We beginnen nu aan de allerlaatste maand van het schooljaar en deze zal minder feestelijk worden dan oorspronkelijk gepland… Doch zullen we proberen om onze leerlingen op een mooie manier uit te wuiven. Dit verdient immers elke leerling/ juf en meester!

In overleg met de gemeente Haaltert- de scholen van onze scholengemeenschap- ouderraad heeft onze school beslist…

info

  • De kleuter- en lagere school vanaf 08 juni 2020 volgens een specifieke organisatie te laten starten.
  • De huidige afstandsregels tussen onze leerlingen onderling en leerlingen- leerkracht te blijven respecteren.
  • Steeds opvang te voorzien.
  • Onze meest kwetsbare kinderen te blijven opvolgen.

We hebben alvast geprobeerd deze algemene organisatie hieronder verstaanbaar uit te schrijven en hopen dat u deze kan bekijken vanuit ons streven naar goed lesgeven, sociale relaties en maximale veiligheid voor iedereen!

Met vriendelijke groeten

Pascal Scheyvaerts
Directie