Huiswerkbeleid

Wat is huiswerk?                 


Onder het begrip 'huiswerk' verstaan we de dagelijkse taak en/of les.

Noot: De dagelijkse inoefening van het lezen in het eerste leerjaar valt niet onder het begrip 'huiswerk' daar dit een noodzakelijke& dagelijkse training vereist! 

Hoeveel tijd besteden kinderen gemiddeld aan hun huiswerk?

Deze hoeveelheid kan met betrekking tot elk individueel kind verschillen uiteraard!

Leerjaar 1

ca.15minuten + lezen

Leerjaar 2

Tussen 15 en 30 minuten

Leerjaar 3 en 4

Tussen 30 en 45 minuten

Leerjaar 5 en 6

Tussen 45 en 60minuten
 

Wanneer wordt er huiswerk gemaakt?

Huistaken:

Leerjaar 1 t.e.m. 6:

Mogelijks alle weekdagen, uitgezonderd op woensdag!

Toetsen doorheen het schooljaar:

Leerjaar 1 t.e.m.6:

Toetsen worden steeds gespreid aangeboden.

Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met schoolse activiteiten (bvb. schoolfeest, eetfestijn,...)

Toetsenperiodes:

Leerjaar 4:

Er wordt in de maand juni een toetsenperiode van maximaal 1 week georganiseerd.

Leerjaar 5:

Er wordt in de maand december een toetsenperiode van maximaal 1 week georganiseerd. In de maand juni wordt er een toetsenperiode van maximaal 2 weken georganiseerd.

Leerjaar 6:

Er wordt in de maand december een toetsenperiode van maximaal 2 weken georganiseerd. In de maand juni wordt er eveneens een toetsenperiode van maximaal 2 weken georganiseerd.

Vakantieopdrachten (herfst-,kerst-,krokus-& paasvakantie) zijn niet verplicht en hebben steeds een 'mag- karakter'.

 

Welke huistaken maken we?

Huistaken:

Leerjaar 1 t.e.m.6:     

Er wordt minimaal 2 wekelijks een Bingel opdracht meegegeven. Deze heeft steeds een 'moet karakter'. Indien een kind niet over de noodzakelijke nieuwe media beschikt, voorziet de school het nodige materiaal of een alternatieve taak!

Leerjaar 1:

Lees & oefenbladen...

 Leerjaar 2:

Lees & oefenbladen...

Leerjaar 3:

Oefenbladen, schrijf en opzoekwerk...

Leerjaar 4:

Oefenbladen, schrijf en opzoekwerk...

Leerjaar 5:

Oefenbladen, schrijf en opzoekwerk, groepswerk...

Leerjaar 6:

Oefenbladen, schrijf en opzoekwerk, groepswerk...

Hoe gebruiken we onze Agenda?

Leerjaar 1:

Tot de Kerstvakantie wordt de agenda door de leerkracht zelf geschreven. Na de krokusvakantie noteren de kinderen hun huiswerk in het blauw in hun agenda. De leerkracht controleert de geschreven agenda onmiddellijk.

Leerjaar 2

de kinderen noteren hun huiswerk in het blauw in hun agenda. De leerkracht controleert de geschreven agenda onmiddellijk.

Leerjaar 3

Huiswerk voor de volgende dag wordt steeds in het blauw genoteerd! Huiswerk tegen een latere datum (maximale spreiding van 5 dagen) wordt steeds op de eerste dag in het groen genoteerd+ de datum waartegen het huiswerk klaar dient te zijn. De dag ervoor wordt het huiswerk met blauw in de agenda herhaald. De leerkracht controleert de geschreven agenda onmiddellijk d.m.v. enkele steekproeven.

Leerjaar 4

Huiswerk voor de volgende dag wordt steeds in het blauw genoteerd! Huiswerk tegen een latere datum wordt steeds op de eerste dag in het groen genoteerd+ de datum waartegen het huiswerk klaar dient te zijn. De dag ervoor wordt het huiswerk met blauw in de agenda herhaald. De leerkracht controleert de geschreven agenda onmiddellijk d.m.v. enkele steekproeven.

Leerjaar 5

Huiswerk voor de volgende dag wordt steeds in het blauw genoteerd! Huiswerk tegen een latere datum wordt steeds op de eerste dag in het groen genoteerd+ de datum waartegen het huiswerk klaar dient te zijn. De dag ervoor wordt het huiswerk met blauw in de agenda herhaald. De leerkracht controleert de geschreven agenda onmiddellijk d.m.v. enkele steekproeven.

Leerjaar 6

Huiswerk voor de volgende dag wordt steeds in het blauw genoteerd! Huiswerk tegen een latere datum wordt steeds op de eerste dag in het groen genoteerd+ de datum waartegen het huiswerk klaar dient te zijn. De dag ervoor wordt het huiswerk met blauw in de agenda herhaald. De leerkracht controleert de geschreven agenda onmiddellijk d.m.v. enkele steekproeven.

Tekenen van de agenda: zie deel 'verwachtingen naar onze ouders toe'


Hoe wordt het huiswerk geëvalueerd?

Huistaken:

De leerkracht vraagt steeds als er huiswerk werd gemaakt, of de ouder(s) signalen via de agenda hebben gegeven.

De evaluatie van de huistaak geeft de leerkracht extra info betreffende het niveau van de leerling en kan richting geven aan de noodzakelijke preventieve basiszorg.

Leerjaar 1 t.e.m. 6

huistaken worden nooit gescoord met punten, enkel met de beoordeling MB/KB/V/ G/ZG/UIT (naar analogie van het rapport). Deze score kan wel door en schriftelijke feedback worden verduidelijkt! Huistaken worden binnen dezelfde week (uitgezonderd bij afgifte vrijdag) geëvalueerd/ verbeterd.

Verbeterde huistaken worden steeds in de map van het leergebied of huiswerkmap gestopt. Dit volgens de afspraak van de leerkracht! Op het rapport zal de manier waarop de kinderen hun huiswerk aanpakken, worden gerapporteerd (zie rubriek 'leren leren').

Welke stappen kunnen kinderen nemen om hun huiswerk te maken?

(ABC-methode) 

Leerjaar 1 t.e.m. 6:

In de agenda kunnen de leerlingen een bladwijzer raadplegen die verwijst naar het algemene proces van huiswerk maken.

1. Ik kijk, eventueel samen met mijn ouder(s) in m'n agenda wat ik moet doen

AFSPRAKEN

2. Ik bepaal wat ik eerst doe en wat daarna

AFSPRAKEN

3. Ik neem wat ik nodig heb voor mijn eerste werkje en begin

AFSPRAKEN

4. Als ik iets niet begrijp vraag ik dit aan mama/ papa

BEMOEDIGEN/ BEGELEIDEN

5. Ik vink in mijn agenda aan wat ik heb afgewerkt.

CONTROLEREN


Wat is de rol van de huiswerkklas?

Doel:

Een zo optimaal mogelijk huiswerkomgeving creëren

Ouders schrijven hun kinderen enkel bij het begin van het schooljaar in en maken de keuze op welke dagen (ma-di-do) hun kind de huiswerkklas zal volgen. 

De huiswerkklas OB loopt van 15.15 tot 15.45uur 

De huiswerkklas BB loopt van 15.15 tot 16.00uur

De huiswerkklas gaat steeds in een klaslokaal door.

De begeleidende leerkracht is voornamelijk toezichter daar de nadruk op zelfstandig werken ligt, maar kan ook op vraag van de kinderen helpen waar nodig.

Indien het huiswerk klaar is, blijven kinderen rustig in de klas (tekening maken/ boek lezen) en verlaten de klas pas op het einde, samen met de leerkracht. In uitzonderlijke gevallen en na het vooraf melden aan directie of secretariaat, kan een kind door de ouder worden opgehaald.

In elke huiswerkklas zijn er een aantal ICT-middelen ter beschikking opdat de kinderen ook deze digitale taken kunnen uitvoeren.

Wat verwachten we van onze ouders? (ABC-methode) 

Zorgen voor een goed huiswerkklimaat (vaste& rustige plaats)& kijk vooraf even wat je kind dient te doen

AFSPRAKEN

Ondersteunen/ helpen bij eventuele vraagstelling. Je kind motiveren

BEMOEDIGEN/ BEGELEIDEN

Kijk na of alle taken zijn gemaakt en meld eventuele (grote) problemen aan de leerkracht (gebruik agenda!)

Leerjaar 1 t.e.m. 4: de agenda wordt dagelijks getekend

Leerjaar 5-6: de agenda wordt minimaal in het weekend getekend

CONTROLEREN

videofragment ABC-methode:

http://www.klasse.be/ouders/35419/ziezo-huiswerk-begeleiden/#.VO2jHvmG9cs

Wat doen we indien het huiswerk niet werd gemaakt?

Leerjaar 1 t.e.m. 6:

De leerling of de leerkracht noteert het huiswerk nogmaals in de agenda en er wordt verwacht dat dit tegen de afgesproken datum wordt gemaakt. Indien de leerkracht opmerkt dat huiswerk regelmatig niet wordt gemaakt zal er een nota in de agenda worden geschreven. In verdere gevallen kan er aangedrongen worden op een persoonlijk gesprek met de leerkracht.

Op welke manier Communiceren we dit huiswerkbeleid?

Het huiswerkbeleid wordt bij het begin van het schooljaar op de infoavond verduidelijkt.

Het beleid wordt ook in geschreven versie aan de ouders bezorgd.

De digitale versie zal op de website worden geplaatst.

De verwachtingen naar de ouders toe kunnen op de achterzijde van de bladwijzer worden geraadpleegd . Deze bladwijzer steekt steeds in de agenda.

Hoe gaan we om met de verschillen tussen kinderen?

We dienen steeds te vermijden dat kinderen het opgegeven huiswerk als een 'negatieve opgave' beschouwen.

Kinderen kunnen op eigen vraag of op vraag van de leerkracht gebruik  maken van bepaalde 'hulpmiddelen'.

De leerkracht kan  bepaald huiswerk als vrijblijvend (mag) voor de ene leerling aanbieden en tegelijkertijd als verplicht (moet) voor een andere leerling.

Een huiswerk kan een moet-& mag-gedeelte omvatten. Deze delen worden met 'mag'- en 'moet'- aangeduid.