Parcours

Parcours Kids Run

Kids Run 600m = 1 ronde

Kids Run 1200m = 2 rondes

Kids Run 1800m =  3 rondes

kids run

 

Parcours 3.5 km

3.5 km = 1 ronde

stratenloop parcours 3.5 km ok

Parcours 7 km en 10.5 km

7 km = 2 rondes

10.5 km = 3 rondes

 stratenloop parcours 7 en 10 km ok2

Doortocht 7 km en 10.5 km

doortocht 7 en 10km bewerking

Binnenkort meer info...