Bestuur

Schoolbestuur 
VZW VORA (Vrij Onderwijs Regio Aalst)
Esplanade 6 - 9300 Aalst


LOC (Lokaal Overleg Comité)

Vijfmaal per jaar vergaderen verkozen personeelsleden & vertegenwoordigers van het schoolbestuur over personeelsgebonden onderwerpen. Directies zetelen als adviseurs.

Samenstelling 
- Personeelsleden : Carine Vandergucht, x
- Schoolbestuur : Dirk Roelandt, Nicole Haghedooren, Ingrid Van Der Eecken

Schoolraad

Samenstelling 
- Directeur : Stijn Beerens
- Leerkrachten : Charlotte Heyman en Monique Van Boxstael
- Ouders : Els Vanloo, Els Moonens
- Lokale gemeenschap : Marleen De Neve en Denise Van Poel.


Lees hier de rechten, plichten en bevoegdheden van de schoolraad  
 

MD0 (Multi-disciplinair overleg) 
Bespreken van pedagogische & didactische onderwerpen + overleg naar mogelijke oplossingen, bekijken van schoolvorderingen van de leerlingen per trimester

Samenstelling 
- Directie : Stijn Beerens
- CLB-adviseur: Geert Caroes (onthaler)
- Zorgcoördinator: Nele De Meerleer en Lynn De Ryck
- Klastitularis : Afhankelijk van leerling